Yükleniyor...
balonevi
Sahte Ürün
10.Ocak.2017 de Resmi Gazete de yayınlanan 6769 nolu Sınai Mülkiyet Kanunu ile ; 
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz etmek,
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek,
c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak,
ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek, marka hakkına tecavüz olarak kabul edilecek olup, marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
 
1. Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 
2. Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 
3. Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
4. Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
5. Bu maddede yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.
6. Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara el konulmasını sağlaması hâlinde hakkında cezaya hükmolunmaz.
 
Lisans firmaları tarafından yetkilendirilmiş firmalarca üretilen ürünler daima denetlenmekte olup yasal mevzuatlara uygunluğu garanti altına alınmaktadır. Sahte ürün almanız yada satmanız durumunda ürünlerin yasal mevzuatlara (oyuncak yönetmeliği-gıda ile temas vb) uygun olup olmadığını bilemezsiniz. Sahte üründen doğal olarak mevzuatlara uygun üretim beklenilemez.

Sahte tabak ve bardakların yönetmeliklere uygunluğu bilinmediği için gıda ile temas eden bu ürünlerin insan sağlığına zarar vermesi ihtimalini göz ardı etmemeliyiz.

Sahte ürün alma sağlığını tehlikeye atma
Sahte ürün alma korsanın önüne geç
Sahte ürün satma, suça ortak olma 
Sahte ürün üreten yada satanları ihbar et ki topluma faydan olsun


Sahte ve korsana karşıyız...